Poziv na intervju

Poziv na testiranje kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete prijave na Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta UP.02.1.1.05.0219, „ZAŽELI pomoć u kući – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada„ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., na radno mjesto „Pomoćnica u kući – potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“, na testiranje putem intervjua.

Poziv na intervju sa uputama možete preuzeti OVDJE

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama /pdf/

Poziv na 5. sjednicu Upravnog vijeća

Na temelju članka 60. Zakona o ustanovama objavljujemo Poziv na sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati 28.02.2018. u 19:00 sati.

Akti za preuzimanje:

Poziv na sjednicu Upravnog vijeća
Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog vijeća
Treći rebalans Financijskog plana za 2017. godinu
Treći rebalans Plana nabave za 2017. godinu
Izvještaj o prihodima i rashodima za 2017. godinu
Izvješće o radu stručnih službi za 2017. godinu
Plan i program rada socijalnih službi za 2018. godinu

Obavijest o postojanju / nepostojanju sukoba interesa

Na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, kao javni naručitelj, objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi zato što su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ili s njima povezane osobe iz članka 77. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) u sukobu interesa:

– PODUZETNIČKI CENTAR BELI MANASTIR d.o.o., Kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir, OIB: 56954451188

Interni akt o nabavi roba, radova i usluga

Temeljem članaka 12. i 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) te članka 32. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir ravnatelj donosi sljedeći Interni akt o nabavi roba, radova i usluga.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

pdf
csv

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Na temelju članka 13. stavka 9. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/2011, 83/13, 143/13, 13/14), objavljujemo da ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, kao i predsjednik i članovi upravnog vijeća i s njima povezane osobe, u smislu čl.13. st.4. Zakona o javnoj nabavi (bračni drug ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) nisu u sukobu interesa, te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sukladno čl.13. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/2011, 83/13, 143/13, 13/14).

Sukladno članku 13. stavka 9. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/2011, 83/13, 143/13, 13/14) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/2011, 83/13, 143/13, 13/14).

Obavijest možete preuzeti ovdje /pdf/