Godišnji financijski izvještaji za razdoblje 1.1. – 31.12.2018.

Temeljem čl. 12. st. 5. i 6. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15) i čl. 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 3/15.) Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir objavljuje svoje godišnje financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2018.

Godišnja financijska izvješća za 2018. godinu /xls/
Bilješke uz izvješća /doc/

Poziv na 5. sjednicu Upravnog vijeća

Na temelju članka 60. Zakona o ustanovama objavljujemo Poziv na sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati 28.02.2018. u 19:00 sati.

Akti za preuzimanje:

Poziv na sjednicu Upravnog vijeća
Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog vijeća
Treći rebalans Financijskog plana za 2017. godinu
Treći rebalans Plana nabave za 2017. godinu
Izvještaj o prihodima i rashodima za 2017. godinu
Izvješće o radu stručnih službi za 2017. godinu
Plan i program rada socijalnih službi za 2018. godinu

Godišnji financijski izvještaji za razdoblje 1.1. – 31.12.2017.

Temeljem čl. 12. st. 5. i 6. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15) i čl. 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 3/15.) Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir objavljuje svoje godišnje financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2017.

Godišnji financijski izvještaji za 2017. godinu /xls/
Bilješke uz GFI 2017 /doc/
Tablice uz obvezne Bilješke 2017 /xls/

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu /pdf/ /csv/