Procedura naplate potraživanja

Sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15) i Temeljem članka 32. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, ravnatelj Doma donosi sljedeću Proceduru naplate potraživanja /pdf/