Procedura naplate prihoda

Sukladno članku 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), članku 7. Uredbe o
sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
(NN 95/19) i Temeljem članka 32. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir
(dalje u tekstu: Dom) ravnatelj Doma 01.04.2020. donosi Proceduru naplate prihoda.

S početkom primjene ove Procedure prestaje važiti Procedura naplate prihoda broj 165/18 od
23.04.2018. godine.

Preuzmi /pdf/