Statut Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir – pročišćeni tekst

Temeljem članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), članka 211. stavak 2., a u svezi s člankom 325. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22.) Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir na svojoj 13. sjednici održanoj dana 18.07.2022. godine, utvrdilo je pročišćeni tekst Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir.

Pročišćeni tekst Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir obuhvaća:

Statut Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, donesen 21.11.2014. godine, na koji je Skupština Osječko-baranjske županije dala suglasnost dana 16. prosinca 2014. godine, stupio na snagu 30.12.2014. godine,

Izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, donesene 16.03.2020. godine, na koje je Skupština Osječko-baranjske županije dala suglasnost dana 16.07.2020. godine, stupile na snagu 14.08.2020. godine.

Izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, donesene 18.07.2022. godine, na koje je Skupština Osječko-baranjske županije dala prethodnu suglasnost dana 28.04.2022. godine, stupile na snagu 19.07.2022. godine.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut donesen 30.12.2014. godine.