150. sjednica Upravnog vijeća

Zaključak Odluka o povećanju cijena Doma Odluka o usvajanju 2.rebalansa Financijskog plana 2021. Odluka o usvajanju 2.rebalansa Plana nabave 2021. Odluka o raspodjeli rezultata

149. sjednica

UV – zapisnik sa 149.sjednice UV 149. – Odluka o usvajanju prijedloga 2.rebalansa Financijskog plana 2021. UV 149. – Odluka o pokretanju postupka adaptacije potkrovlja

148. sjednica

Odluka o usvajanju prijedloga fin.plana za 2022-2024 148.sjednica Zapisnik sa 148.sjednice

147. sjednica

Odluka o usvajanju prijedloga decentraliziranih sredstava za 2022. 147.sjednica Zapisnik sa 147.sjednice

146. sjednica

Odluka o raspodjeli rezultata Zapisnik sa 146.sjednice Odluka o usvajanju financijskog izvještaja 1.1.-30.6.2021

145. sjednica

Zapisnik /pdf/

142. sjednica

Poziv

140. sjednica

Poziv

141. sjednica

Poziv

139. sjednica

Poziv

Skip to content