157. sjednica (12.sjednica, 8. saziva)

Poziv 157. Zaključak 157.sjednica Odluka o davanju prethodne suglasnosti Odluka ravnatelja o cijenama usluga

156. sjednica (11.sjednica, 8.saziva)

Poziv 156. Zaključak 156. Odluka o davanju suglasnosti Odluka o rebalansu financijskog plana Odluka o usvajanju rebalansa Plana Nabave Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja ..

155. sjednica

Odluka o raspodijeli rezultata Odluka o usvajanju prijedloga rebalansa financijskog plana za 2022. POZIV ZAKLJUČAK

154. sjednica

Odluka o utvrđivanju prijedloga odluke o izmjenama i dopunama statuta POZIV ZAKLJUČAK

153. sjednica

Odluka o ocijeni ravnatelja Odluka o usvajanju izvještaja o prihodima i rashodima za 2021. OSR obrazac POZIV ZAKLJUČAK

152. sjednica UV

Odluka o davanju ovlaštenja Ravnatelju POZIV Zaključak

151. sjednica Upravnog vijeća

Odluka o otpisu potraživanja Odluka o raspodijeli rezultata Odluka o usvajanju financijskog plana za 2022. godinu Odluka o usvajanju plana nabave za 2022. Odluka o usvajanju trećeg rebalansa financijskog plana za 2021. Odluka o usvajanju trećeg rebalansa financijskog plana Poziv na 151. sjednicu Zaključak 151. sjednice

150. sjednica Upravnog vijeća

Zaključak Odluka o povećanju cijena Doma Odluka o usvajanju 2.rebalansa Financijskog plana 2021. Odluka o usvajanju 2.rebalansa Plana nabave 2021. Odluka o raspodjeli rezultata

149. sjednica

UV – zapisnik sa 149.sjednice UV 149. – Odluka o usvajanju prijedloga 2.rebalansa Financijskog plana 2021. UV 149. – Odluka o pokretanju postupka adaptacije potkrovlja

148. sjednica

Odluka o usvajanju prijedloga fin.plana za 2022-2024 148.sjednica Zapisnik sa 148.sjednice

Skip to content