Opća uredba o zaštiti podataka

Opća uredba o zaštiti podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Politika privatnosti

Politika privatnosti /pdf/

Politika sigurnosti osobnih podataka

Politika sigurnosti osobnih podataka /pdf/

Zahtjev ispitanika u vezi osobnih podataka

Zahtjev ispitanika u vezi osobnih podataka /pdf/

Procedura obrade zahtjeva ispitanika

Procedura obrade zahtjeva ispitanika /pdf/

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka /pdf/

Skip to content