Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu /pdf/

Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) za 2021. godinu.

Godišnje izvješće /pdf/ Godišnje izvješće /csv/

Dostava korisničkih podataka za Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020 /pdf/

Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica

Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica /pdf/

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama /pdf/

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće /pdf/

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu /pdf/ /csv/

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu pdf csv

Skip to content