Usluge

USLUGE ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA

Svakodnevno spremanje soba
Jedanput tjedno pranje osobnog rublja, dvaput mjesečno posteljnog rublja.
Svakodnevno čišćenje sanitarija i zajedničkih prostora u Domu
Održavanje okoliša Doma

PRIPREMA HRANE

Svakodnevno pripremanje tri obroka, prema zdravstvenim normativima za gerontološku prehranu..
Priprema određene hrane prema preporuci liječnika( dijabetičarska, neslana, žučna, diarea)
Vodi se briga o zadovoljstvu korisnika prehranom i izborom jela.
U pripremi hrane provodimo HACCP-sustav

ZDRAVSTVENU NJEGU

U naš Dom dolaze dva liječnika u različite dane tjedna a zaposlenici su Doma zdravlja Beli Manastir. Svaki od njih ima određeni broj pacijenata o čijem se zdravlju brinu. Usluge zdravstvene službe pružaju se svim kategorijama korisnika ( neokretnim, teže pokretnim i pokretnim korisnicima).
Brigu o zdravlju i njegu, teže pokretnih i nepokretnih korisnika,  provodi 9 medicinskih sestara, 11 njegovateljica, 1 fizioterapeut.

USLUGE SOCIJALNOG RADA

Provodi se kroz individualni pristup i kao grupni rad sa korisnicima. Cilj je pomoći korisnicima pri uključivanju u novu sredinu i pružanje pomoći i podrške kod pojave problema

CIJENIK USLUGA
Smještaj
JEDNOKREVETNA SOBA 2.746,02 kn (364,46 €)
DVOKREVETNA SOBA 2.514,04 kn (333,67 €)
TROKREVETNA SOBA 2.383,01 kn (316,28 €)
Ostale usluge
DODATAK ZA NJEGU TEŽE POKRETNIH KORISNIKA 628,23 kn (83,38 €)
DODATAK ZA NJEGU NEPOKRETNIH KORISNIKA 1190,98 kn (158,07 €)
DODATAK ZA DIJETALNU PREHRANU 316,98 kn (42,07 €)
DODATAK ZA SERVIRANJE HRANE U SOBU ZA POKRETNE KORISNIKE 543,01 kn (72,07 €)
DODATAK ZA SOBU SA BALKONOM 245,02 kn (32,52 €)
DODATNE USLUGE NA ZAHTJEV KORISNIKA
 • pomoć pri nabavi lijekova koji se nadoplaćuju – 6,64 eura mjesečno,
 • prijevoz korisnika pri odlascima na medicinske preglede i tretmane – 0.20 eura/1 km,
 • pratnja i pomoć njegovateljice ili medicinske sestre zaposlene u ustanovi korisniku pri  odlasku na   medicinske tretmane i preglede – 10 eura po pratnji,
 • refundacija troška električne energije za korištenje hladnjaka po sobama – 4 eura mjesečno po  hladnjaku,
 • nabavka namirnica i drugih potrepština- 2,65 eura po nabavi (maksimalno do 5 kg težine),
 • strojno obilježavanje odjeće – 0,30 eura po komadu odjeće jednokratno,
 • dodatno pranje, sušenje i peglanje strojno obilježenog rublja – 3 eura po kilogramu.
 • usluga pripreme i podjele terapije u  ambulanti Doma korisnicima I. stupnja usluge   – 4 €/ tjedan
 • usluga dostave laboratorijskih uzoraka  – 1,5 €/ po dostavi
 • usluga brijanja za korisnike I. stupnja usluge  – 2 €
 • usluga dodatne njegu teže pokretnim korisnicima  koja se pruža korisnicima I. stupnja usluge  – 20 €/ tjedan
 •  usluga dodatne njege nepokretnim korisnicima  koja se pruža korisnicima I. stupnja usluge  – 40 €/ tjedan
Skip to content