Rebalans Plana nabave za 2021. godinu

Rebalans Plana nabave za 2021. godinu /pdf/

Obavijest o sklopljenom ugovoru – opskrba prirodnim plinom

Obavijest o sklopljenom ugovoru – opskrba prirodnim plinom

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na temelju Odluke o odabiru 475/20 od 10.11.2020. godine u otvorenom postupku javne nabave opskrbe prirodnim plinom, evidencijski broj nabave 02/2020 (poziv za nadmetanje objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 08.10.2020. godine pod brojem 2020/S 0F2-0036245), sklopio je ugovor o javnoj nabavi plina sa sljedećim ponuditeljem: HEP – PLIN d.o.o. OSIJEK Cara Hadrijana 7 31000 Osijek   […]

Plan nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2021. godinu. Preuzmi /pdf/

Četvrti rebalans Plana nabave za 2020. godinu

Četvrti rebalans Plana nabave za 2020. godinu

Četvrti rebalans Plana nabave za 2020. godinu Preuzmi /pdf/

Poziv za podnošenje ponuda – izrada projekta

Poziv za podnošenje ponuda – izrada projekta

Poziv za podnošenje ponuda – izrada projektapdf/

Jednostavna nabava ostalih prehrambenih proizvoda – poziv za dostavu ponude

Jednostavna nabava ostalih prehrambenih proizvoda – poziv za dostavu ponude

Poziv za dostavu ponuda – ostali prehrambeni proizvodi Poziv za dostavu ponude – ostale namirnice 2020 /pdf/ Troškovnik – ostali prehrambeni proizvodi 2020 /xls/

Jednostavna nabava mlijeka i mliječnih proizvoda – sklopljeni ugovori

Jednostavna nabava mlijeka i mliječnih proizvoda – sklopljeni ugovori

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na temelju Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave mlijeka i mliječnih proizvoda (Evidencijski broj BN-2/20) od 20.11.2020. godine, sklopio je Ugovor o nabavi mlijeka i mliječnih proizvoda s dobavljačem Dukat mliječna industrija d.d., Marijana Čavića 9, Zagreb.

Jednostavna nabava kruha i pekarskih proizvoda – sklopljeni ugovori

Jednostavna nabava kruha i pekarskih proizvoda – sklopljeni ugovori

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir na temelju Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave kruha i pekarskih proizvoda (Evidencijski broj BN-1/20) od 26.10.2020. godine, za grupu 1: kruh, grupu 2: peciva, te grupu 3: kolači, sklopio je Ugovor o nabavi kruha, Ugovor o nabavi peciva i Ugovor o nabavi kolača – sva tri ugovora sklopljena su s dobavljačem Pekarstvo Kadulja […]

Jednostavna nabava mlijeka 2020 – Poziv za dostavu ponuda

Jednostavna nabava mlijeka 2020 – Poziv za dostavu ponuda /pdf/

Treći rebalans Plana nabave za 2020. godinu

Treći rebalans Plana nabave za 2020. godinu

Treći rebalans Plana nabave za 2020. godinu /pdf/