Godišnji financijski izvještaji za razdoblje 1.1. – 31.12.2021

Temeljem Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21) Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir objavljuje svoje godišnje financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2021.”

Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu
Bilješke uz GFI 2021