09.10.2020. Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za podruje Osječko-baranjske županije

Na temelju Članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s Člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 47/20) i Članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine” broj 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 09. listopada 2020. godine, donosi Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za podruje Osječko-baranjske županije

Nužne epidemiološke mjere iz točke I. ove Odluke su:

  • zabrana posjeta korisnicima domova za starije i nemoćne osobe, osim u iznimnim slučajevima kada je ravnatelj ili druga ovlaštena osoba obvezan
    napraviti procjenu rizika
  • provođenje stroge kontrole prilikom ulaska i izlaska iz domova za starije i nemoćne osobe
  • prijem novih korisnika u domove za starije i nemoćne osobe sukladno uputama
    Županijske epidemiološke službe.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

 

Preuzmi /pdf/