Poziv na 5. sjednicu Upravnog vijeća

Na temelju članka 60. Zakona o ustanovama objavljujemo Poziv na sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati 28.02.2018. u 19:00 sati. Akti za preuzimanje: Poziv na sjednicu Upravnog vijeća Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog vijeća Treći rebalans Financijskog plana za 2017. godinu Treći rebalans Plana nabave za 2017. godinu Izvještaj o prihodima i rashodima za 2017. godinu Izvješće o radu stručnih službi za 2017. […]