Poziv na 5. sjednicu Upravnog vijeća

Na temelju članka 60. Zakona o ustanovama objavljujemo Poziv na sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati 28.02.2018. u 19:00 sati.

Akti za preuzimanje:

Poziv na sjednicu Upravnog vijeća
Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog vijeća
Treći rebalans Financijskog plana za 2017. godinu
Treći rebalans Plana nabave za 2017. godinu
Izvještaj o prihodima i rashodima za 2017. godinu
Izvješće o radu stručnih službi za 2017. godinu
Plan i program rada socijalnih službi za 2018. godinu