Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

Uredbu o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga

Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga NN 31/2023

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi NN 114/2023

Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi

Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi NN 148/2022

Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika hrvatskog zavoda za socijalni rad, obiteljskog centra, doma socijalne skrbi i drugih pružatelja usluga

Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika hrvatskog zavoda za socijalni rad, obiteljskog centra, doma socijalne skrbi i drugih pružatelja usluga NN 99/2022

Pravilnik o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi

Pravilnik o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi NN 110/2022

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga NN 110/2022

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi te sadržaj obrazaca za izradu godišnjeg statističkog izvješća sustava socijalne skrbi

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi te sadržaj obrazaca za izradu godišnjeg statističkog izvješća sustava socijalne skrbi NN 113/2022

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o socijalnoj skrbi NN 18/2022 Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi NN 46/2022 Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi NN 119/2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi NN 71/2023  

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija NN 85/2012

Skip to content