Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o izmjeni Zakona o socijalnoj skrbi NN 98/2019, (1943), zakon, 16.10.2019. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi NN 130/2017, (2986), zakon, 27.12.2017 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi ŽNN 16/2017, (366), zakon, 22.2.2017. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi NN 52/2016, (1377), zakon, 6.6.2016. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi NN 99/2015, […]

Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga te načinu i rokovima za dostavu izvješća

Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća NN 100/2015, (1952), pravilnik, 18.9.2015. Zakon o socijalnoj skrbi NN 157/2013, (3289), zakon, 24.12.2013. Zakon o socijalnoj skrbi NN 33/2012, (798), zakon, 16.3.2012. Zakon o socijalnoj skrbi NN 57/2011, (1254), zakon, 25.5.2011 Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije domova socijalne skrbi, te načinu i rokovima za dostavu izvješća o […]

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga NN 66/2015, (1277), pravilnik, 15.6.2015. Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga NN 40/2014, (712), pravilnik, 28.3.2014.

Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi

Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi NN 66/2015, (1273), pravilnik, 15.6.2015.

Pravilnik o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi

Pravilnik o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi NN 66/2015, (1276), pravilnik, 15.6.2015.

Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika u ustanovi socijalne skrbi i drugoj pravnoj osobi koja pruža socijalne usluge

Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika u ustanovi socijalne skrbi i drugoj pravnoj osobi koja pruža socijalne usluge NN 66/2015, (1274), pravilnik, 15.6.2015.

Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga

Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga NN 143/2014, (2693), pravilnik, 3.12.2014.

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija NN 129/2013, (2818), pravilnik, 25.10.2013. Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija NN 85/2012, (1949), pravilnik, 25.7.2012.

Obavijest - COVID 19

Zbog prevencije širenja koronavirusa (COVID 19),
Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir,
od 16. ožujka 2020.g. do daljnjega.

Rad sa strankama i prijave za smještaj u Dom odvijati će se svaki dan prvenstveno putem
pošte, elektroničke pošte te telefonskim putem.

Broj telefona 031/702-110 objavljen je zajedno sa važnim e-mail adresama na našim internetskim stranicama.
Sve daljnje informacije vezane uz pandemiju COVID - 19 možete pratiti ovdje 

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju!