Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 153. i 154. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17), te članaka 33., 34. i 35. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir na temelju svoje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice od 26. srpnja 2019. godine raspisuje Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

Preuzmi /pdf/

Poziv na intervju

Poziv na testiranje kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete prijave na Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta UP.02.1.1.05.0219, „ZAŽELI pomoć u kući – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada„ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., na radno mjesto „Pomoćnica u kući – potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“, na testiranje putem intervjua.

Poziv na intervju sa uputama možete preuzeti OVDJE