Projekt “ZAŽELI pomoć u kući”


Informacije o projektu /pdf/

Oglas za prijam u radni odnos /pdf/

Prijava za prijem u radni odnos u projektupdf

Obavijest o sklopljenom ugovoru – opskrba prirodnim plinom

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na temelju Odluke o odabiru 388/18 od 20.11.2018. godine u otvorenom postupku javne nabave opskrbe prirodnim plinom, evidencijski broj nabave 02/2018 (poziv za nadmetanje objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 19.10.2018. godine pod brojem 2018/S 0F2-0028905), sklopio je ugovor o javnoj nabavi plina sa sljedećim ponuditeljem:
HEP – PLIN d.o.o. OSIJEK
Cara Hadrijana 7
31000 Osijek

Preuzmi /pdf/

Javna nabava male vrijednosti – opskrba prirodnim plinom

Dana 18.10.2017. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2017/S 0F2-0021439 objavljena je Dokumentacija o nabavi – plin, evidencijski broj nabave 02/2017.

Preuzimanja
Dokumentacija o nabavi – plin 2017 /pdf/
Troškovnik – plin 2017 /pdf/

JAVNA NABAVA MALE VRIJEDNOSTI – OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM

Dana 18.10.2017. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2017/S 0F2-0021439 objavljena je Dokumentacija o nabavi – plin, evidencijski broj nabave 02/2017.

Preuzimanja
Dokumentacija o nabavi – plin 2017 /pdf/
Troškovnik – plin 2017 /pdf/

PRODAJA KOMBI VOZILA – POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir pokrenuo je, na temelju Odluke ravnatelja od 31.07.2017. godine, prodaju kombi vozila, te se upućuje

Prodaja kombi vozila – poziv za prikupljanje ponuda

Dokumentacija za nadmetanje – meso i mesni proizvodi

Dana 22.05.2017. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2017/S 0F2-0009936 objavljena je Dokumentacija za nadmetanje – meso i mesni proizvodi, evidencijski broj nabave 01/2017

DZN – Meso i mesni proizvodi, riba 2017
ESPD obrazac
Troškovnik – grupa 1 – svježe meso
Troškovnik – grupa 2 – suhomesnati proizvodi
Troškovnik – grupa 3 – riba i riblje prerađevine

Bagatelna nabava mlijeka i mliječnih proizvoda – sklopljen ugovor

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir na temelju Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave mlijeka i mliječnih proizvoda sklopio je Ugovor o nabavi mlijeka i mliječnih proizvoda s dobavljačem DUKAT mliječna industrija d.d., Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb

Ispravak pojašnjenja Dokumentacije za nadmetanje za opskrbu prirodnog plina

Ispravak pojašnjenja Dokumentacije za nadmetanje za opskrbu prirodnog plina od 25.11.2015.

Preuzimanje /pdf/

Pojašnjenje Dokumentacije za nadmetanje – opskrba prirodnog plina

Objavljeni su odgovori na pitanja potencijalnih ponuditelja u postupku javne nabave prirodnog plina, evidencijski broj nabave 02/2015.
Preuzmi pdf