Usluge

USLUGE ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA

Svakodnevno spremanje soba
Jedanput tjedno pranje osobnog rublja, dvaput mjesečno posteljnog rublja.
Svakodnevno čišćenje sanitarija i zajedničkih prostora u Domu
Održavanje okoliša Doma

PRIPREMA HRANE

Svakodnevno pripremanje tri obroka, prema zdravstvenim normativima za gerontološku prehranu..
Priprema određene hrane prema preporuci liječnika( dijabetičarska, neslana, žučna, diarea)
Vodi se briga o zadovoljstvu korisnika prehranom i izborom jela.
U pripremi hrane provodimo HACCP-sustav

ZDRAVSTVENU NJEGU

U naš Dom dolaze dva liječnika u različite dane tjedna a zaposlenici su Doma zdravlja Beli Manastir. Svaki od njih ima određeni broj pacijenata o čijem se zdravlju brinu. Usluge zdravstvene službe pružaju se svim kategorijama korisnika ( neokretnim, teže pokretnim i pokretnim korisnicima).
Brigu o zdravlju i njegu, teže pokretnih i nepokretnih korisnika,  provodi 9 medicinskih sestara, 11 njegovateljica, 1 fizioterapeut.

USLUGE SOCIJALNOG RADA

Provodi se kroz individualni pristup i kao grupni rad sa korisnicima. Cilj je pomoći korisnicima pri uključivanju u novu sredinu i pružanje pomoći i podrške kod pojave problema