Dokumentacija o nabavi – ostali prehrambeni proizvodi

Dana 02.12.2022. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2022/S 0F2-0047944 objavljena je Dokumentacija o nabavi – ostali prehrambeni proizvodi, evidencijski broj nabave 04/2022. Preuzmi DoN – Ostali prehrambeni proizvodi 2022 /pdf/ Troškovnik – ostali prehrambeni proizvodi 2022 /xls/

Obavijest o sklopljenim ugovorima – kruh i pekarski proizvodi

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na temelju Odluke o odabiru 394/22 od 27.10.2022. godine u otvorenom postupku javne nabave kruha i pekarskih proizvoda, evidencijski broj nabave 03/2022 (poziv za nadmetanje objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 26.09.2022. godine pod brojem 2022/S 0F2-0037743), sklopio je ugovore o javnoj nabavi kruha, o javnoj nabavi peciva i o javnoj nabavi kolača i torti (dakle za […]

Obavijest o sklopljenim ugovorima – mlijeko i mliječni proizvodi

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na temelju Odluke o odabiru 321/22 od 21.10.2022. godine u otvorenom postupku javne nabave mlijeka i mliječnih proizvoda, evidencijski broj nabave 02/2022 (poziv za nadmetanje objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 09.09.2022. godine pod brojem 2022/S 0F2-0035744), sklopio je ugovore o javnoj nabavi mlijeka i mliječnih proizvoda sa sljedećim ponuditeljem:   Prehrambena industrija Vindija d.d. Međimurska 6 […]

Poziv na dostavu ponude – adaptacija i prenamjena uprave Doma u sobe korisnika

Poziv za podnošenje ponuda – prenamjena prostora uprave Doma Troškovnik – prenamjena prostora uprave Doma Odluka o odabiru – prenamjena prostora uprave Doma u sobe korisnika

Javna nabava – kruh i pekarski proizvodi

Dana 26.09.2022. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2022/S 0F2-0037743 objavljena je Dokumentacija o nabavi – kruh i pekarski proizvodi, evidencijski broj nabave 02/2022. Dokumentacija DoN – Kruh i pekarski proizvodi 2022 /pdf/ Troškovnik – grupa 1 – kruh /doc/ Troškovnik – grupa 2 – peciva /doc/ Troškovnik – grupa 3 – kolači /doc/

Javna nabava – mlijeko i mliječni proizvodi

Dana 09.09.2022. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2022/S 0F2-0035744 objavljena je Dokumentacija o nabavi – mlijeko i mliječni proizvodi, evidencijski broj nabave 02/2022. DoN – Mlijeko i mliječni proizvodi 2022 /pdf/ Troškovnik – mlijeko 2022 /doc/

Obavijest o sklopljenim ugovorima – meso i mesni proizvodi.

“Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na temelju Odluke o odabiru 212/22 od 17.06.2022. godine u otvorenom postupku javne nabave mesa i mesnih proizvoda, evidencijski broj nabave 01/2022 (poziv za nadmetanje objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 24.05.2022. godine pod brojem 2022/S 0F2-0020986), sklopio je ugovore o javnoj nabavi mesa i mesnih proizvoda sa sljedećim ponuditeljima:   – za grupu 1 i grupu […]

Rebalans Plana nabave za 2022. godinu

Rebalans Plana nabave za 2022. godinu /pdf/

Dokumentacija o nabavi – meso i mesni proizvodi, evidencijski broj nabave 01/2022

“ Dana 24.05.2022. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2022/S 0F2-0020986 objavljena je Dokumentacija o nabavi – meso i mesni proizvodi, evidencijski broj nabave 01/2022.”         DoN – Meso i mesni proizvodi, riba 2022 Troškovnik – grupa 1 – svježe meso Troškovnik – grupa 2 – suhomesnati proizvodi Troškovnik – grupa 3 – riba

Obavijest o sklopljenom ugovoru – opskrba prirodnim plinom

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na temelju Odluke o odabiru 537/21 od 17.01.2022. godine u otvorenom postupku javne nabave opskrbe prirodnim plinom, evidencijski broj nabave 03/2021 (poziv za nadmetanje objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 10.12.2021. godine pod brojem 2021/S 0F2-0044693), sklopio je ugovor o javnoj nabavi plina sa sljedećim ponuditeljem: HEP – PLIN d.o.o. OSIJEK Cara Hadrijana 7 31000 Osijek   […]

Skip to content