Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2022. godinu /pdf/

Treći rebalans Plana nabave za 2021. godinu

Treći rebalans Plana nabave za 2021. godinu /pdf/

Jednostavna nabava proizvoda za čišćenje i osobnu higijenu 2021 – Poziv za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponude – proizvodi za čišćenje i higijenu 2021 /pdf/ Troškovnik – proizvodi za čišćenje i higijenu 2021 / xls / zip /

Javna nabava male vrijednosti – opskrba prirodnim plinom – ponovljeni postupak

Dana 10.12.2021. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJNRH) pod brojem objave 2021/S 0F2-0044693 objavljena je Dokumentacija o nabavi – plin, evidencijski broj nabave 03/2021. Preuzimanja Dokumentacija o nabavi – ponovljeni postupak /pdf/ Troškovnik  – ponovljeni postupak /doc/

Natječaj za zakup dijela poslovnog prostora – za aparate tople napitke

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), objavljuje javni natječaj za davanje u zakup dijela prostora za postavljanje samoposlužnih aparata za tople napitke Natječaj za aparate za tople napitke /pdf/

Odluka o poništenju postupka nabave prirodnog plina

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir dostavlja Odluku o poništenju postupka javne nabave male vrijednosti za opskrbu prirodnim plinom, koji je objavljen 22.10.2021. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJNRH) pod brojem objave 2021/S 0F2-0038455, evidencijski broj nabave 02/2021. Odluka o poništenju postupka nabave prirodnog plina /pdf/

Jednostavna nabava mlijeka 2021 – Poziv za dostavu ponude

Jednostavna nabava mlijeka 2021 – Poziv za dostavu ponude /pdf/

Odluka o poništenju – prenamjena prostora zgrade Doma

Odluka o poništenju – prenamjena prostora zgrade Doma /pdf/

Izmjena dokumentacije i troškovnika za opskrbu prirodnim plinom

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir dostavlja izmjenu Dokumentacije i nabavi i troškovnika u postupku javne nabave male vrijednosti za opskrbu prirodnim plinom, koji je objavljen 22.10.2021. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJNRH) pod brojem objave 2021/S 0F2-0038455, evidencijski broj nabave 02/2021.   Preuzimanja Dokumentacija o nabavi – izmjena /pdf/ Troškovnik – izmjena /doc/

Poziv za dostavu ponuda – prenamjena prostora zgrade Doma

Poziv za dostavu ponuda – prenamjena prostora zgrade Doma

Poziv za dostavu ponuda – prenamjena prostora zgrade Doma /pdf/ Troškovnik – prenamjena prostora zgrade Doma /xlsx/ Ponudbeni list – prenamjena prostora zgrade Doma /doc/ Prijedlog ugovora – prenamjena prostora zgrade Doma /doc/ Kompletna dokumentacija /zip/

Skip to content