Obavijest o sklopljenom ugovoru – opskrba prirodnim plinom

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na temelju Odluke o odabiru 388/18 od 20.11.2018. godine u otvorenom postupku javne nabave opskrbe prirodnim plinom, evidencijski broj nabave 02/2018 (poziv za nadmetanje objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 19.10.2018. godine pod brojem 2018/S 0F2-0028905), sklopio je ugovor o javnoj nabavi plina sa sljedećim ponuditeljem:
HEP – PLIN d.o.o. OSIJEK
Cara Hadrijana 7
31000 Osijek

Preuzmi /pdf/

Peti rebalans Plana nabave za 2018. godinu

Peti rebalans Plana nabave za 2018. godinu /pdf/

Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu /pdf/

JAVNA NABAVA MALE VRIJEDNOSTI – OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM

Dana 19.10.2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJNRH) pod brojem objave 2018/S 0F2-0028905 objavljena je Dokumentacija o nabavi – plin, evidencijski broj nabave 02/2018.

Obavijest o nadmetanju – plin 2018

Troškovnik – plin 2018

 

Obavijest o postojanju / nepostojanju sukoba interesa

Na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, kao javni naručitelj, objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi zato što su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ili s njima povezane osobe iz članka 77. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) u sukobu interesa:

RAČUNALO d.o.o., Petefi Šandora 2A, 31300 Beli Manastir, OIB: 72080043130
APEX j.d.o.o., Osječka 34B, 31300 Beli Manastir, OIB: 65585299971

Izjava – Tomislav Peran

Izjava – Damir Paulic

Izjava – Marija Horvat

Izajva – Nenad Radmanić

Izjava – Nevenka Horvat

Izjava – Branka Buric Benak