Dokumentacija o nabavi – Meso i mesni proizvodi, riba 2020

Dokumentacija o nabavi – Meso i mesni proizvodi, riba 2020

Dana 25.05.2019. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2020/S 0F2-0019713 objavljena je Dokumentacija o nabavi – meso i mesni proizvodi, evidencijski broj nabave 01/2020. Dokumentacija za preuzimanje DoN – Meso i mesni proizvodi, riba 2020 Troškovnik – grupa 1 – svježe meso Troškovnik – grupa 2 – suhomesnati proizvodi Troškovnik – grupa 3 – riba  

Rebalans plana nabave za 2020. godinu

Rebalans plana nabave za 2020. godinu

Rebalans plana nabave za 2020. godinu / pdf/

Obavijest o sklopljenom ugovoru – opskrba prirodnim plinom

Obavijest o sklopljenom ugovoru – opskrba prirodnim plinom

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na temelju Odluke o odabiru 568/19 od 21.11.2019. godine u otvorenom postupku javne nabave opskrbe prirodnim plinom, evidencijski broj nabave 02/2019 (poziv za nadmetanje objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 18.10.2019. godine pod brojem 2019/S 0F2-0041326), sklopio je ugovor o javnoj nabavi plina sa sljedećim ponuditeljem: HEP – PLIN d.o.o. OSIJEK Cara Hadrijana 7 31000 Osijek Obavijest […]

Treći rebalans Plana nabave za 2019. godinu

Treći rebalans Plana nabave za 2019. godinu /pdf/

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2020. godinu /pdf/

JEDNOSTAVNA NABAVA OSTALIH PREHRAMBENIH PROIZVODA – POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Poziv za dostavu ponude – ostali prehrambeni proizvodi Troškovnik – ostali prehrambeni proizvodi  

JEDNOSTAVNA NABAVA RENOVIRANJA AMBULANTE I UREDA GLAVNE SESTRE – POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Poziv za podnošenje ponuda – renoviranje ambulante i ureda glavne sestre Poziv za podnošenje ponuda – renoviranje ambulante Troškovnik – Dom za starije i nemoćne BM – ured glavne sestre i ambulanta  

JEDNOSTAVNA NABAVA MLIJEKA 2019 – POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Poziv za dostavu ponude – mlijeko 2019

Drugi rebalans Plana nabave za 2019. godinu.

Drugi rebalans Plana nabave za 2019. godinu /pdf/

JEDNOSTAVNA NABAVA KRUHA 2019 – POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Poziv za dostavu ponude /pdf/

Obavijest - COVID 19

Zbog prevencije širenja koronavirusa (COVID 19),
Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir,
od 16. ožujka 2020.g. do daljnjega.

Rad sa strankama i prijave za smještaj u Dom odvijati će se svaki dan prvenstveno putem
pošte, elektroničke pošte te telefonskim putem.

Broj telefona 031/702-110 objavljen je zajedno sa važnim e-mail adresama na našim internetskim stranicama.
Sve daljnje informacije vezane uz pandemiju COVID - 19 možete pratiti ovdje 

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju!