Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika

Na temelju članka 27 i članka 48. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, ravnatelj, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na sjednici održanoj dana 06.10.2022. godine, donosi Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika Danom donošenja ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika broj: 715/19 od 30.12.2019. godine.

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika

Sukladno članku 21. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22) i članku 48. stavak 3. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, ravnatelj dana 20.07.2022. godine, donosi Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku unutarnjem prijavljivanja nepravilnosti i povjerljive osobe UR.BROJ: 716/19 od 07.01.2020. godine

Statut Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir – pročišćeni tekst

Temeljem članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), članka 211. stavak 2., a u svezi s člankom 325. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22.) Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir na svojoj 13. sjednici održanoj dana 18.07.2022. godine, utvrdilo je pročišćeni tekst Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli […]

Procedura blagajničkog poslovanja – izmjena

Procedura blagajničkog poslovanja – izmjena /pdf/

Procedura naplate prihoda

Procedura naplate prihoda /pdf/

Procedura stjecanja i raspolaganja i upravljanja nekretninama Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

Sukladno članku 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), članku 7. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) i Temeljem članka 32. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir ravnatelj Doma donosi sljedeću Proceduru stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir Preuzmi pdf

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Sukladno članku 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), članku 7. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) i Temeljem članka 32. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir ravnatelj Doma donosi sljedeću Proceduru izdavanja i obračunavanja putnih naloga Preuzmi /pdf/

Procedura naplate prihoda

Dana 11.11.2020. donesena je nova Proceduru naplate prihoda (broj 554/20) kojom prestaje važiti Procedura naplate prihoda broj 215/20 od 01.04.2020. godine. Preuzmi /pdf/

Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica

Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica /pdf/

Procedura naplate prihoda

Sukladno članku 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), članku 7. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) i Temeljem članka 32. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir (dalje u tekstu: Dom) ravnatelj Doma 01.04.2020. donosi Proceduru naplate prihoda. S početkom primjene ove Procedure prestaje važiti Procedura naplate prihoda broj 165/18 od […]

Skip to content