Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i zamjenika

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i zamjenika

Na temelju članka 17. stavak 2. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN br. 17/19)ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, dana 25.02.2020. godine donosi Odluku o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i zamjenika Preuzmi /pdf/

Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika

Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika

Na temelju članka 27, 49. i 50. stavak 2. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na sjednici održanoj dana 30.12.2019. godine, donijelo je Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika Preuzmi pdf

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

Sukladno članku 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19) i članku 27. Statuta doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir na sjednici održanoj dana 30.12.2019. godine, donosi Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Preuzmi /pdf/

Elaborat za interni sustav uzbunjivanja i obavješćivanja

Elaborat za interni sustav uzbunjivanja i obavješćivanja /pdf/

Pravilnik o korištenju sustava videonadzora

Pravilnik o korištenju sustava videonadzora

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova doma

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova doma

Odluka o izmjeni Odluke o popisu radnih mjesta i koeficijenata za pojedina radna mjesta

Odluka o izmjeni Odluke o popisu radnih mjesta i koeficijenata za pojedina radna mjesta

Odluka o popisu radnih mjesta i koeficijenata za pojedina radna mjesta

Odluka o popisu radnih mjesta i koeficijenata za pojedina radna mjesta

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka