Odluka o cijenama dodatnih usluga

Odluka o cijenama dodatnih usluga

Temeljem članaka 32. st. 3. t. 8. i 48. stavak 3. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir od dana 31.07.2023. godine, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, dana 07.08.2023. godine, donosi Odluku o cijenama dodatnih usluga   Preuzmi /pdf/

Odluka o promjeni cijene usluga

Odluka o promjeni cijene usluga /pdf/

Pravilnik o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

Pravilnik o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

Temeljem članka 32. stavak 3. podstavak 8. i članka 48. stavak 3. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, a u svezi članka 11. Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika Osječko–baranjske županije („Županijski glasnik“ 2/23.), ravnatelj dana 17.04.2023. godine donosi Pravilnik o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Doma za starije i nemoćne osobe Beli […]

Pravilnik o unutarnjoj sistematizaciji

Pravilnik o unutarnjoj sistematizaciji

Temeljem članka 211. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/2022., 46/2022. i 119/2022.), članka 26. stavak 1. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17. i 98/19.) te članka 27. i 48. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, a sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22.) Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne […]

Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika

Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika

Na temelju članka 27 i članka 48. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, ravnatelj, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na sjednici održanoj dana 06.10.2022. godine, donosi Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika Danom donošenja ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika broj: 715/19 od 30.12.2019. godine.

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i  postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika

Sukladno članku 21. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22) i članku 48. stavak 3. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, ravnatelj dana 20.07.2022. godine, donosi Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku unutarnjem prijavljivanja nepravilnosti i povjerljive osobe UR.BROJ: 716/19 od 07.01.2020. godine

Statut Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir – pročišćeni tekst

Temeljem članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), članka 211. stavak 2., a u svezi s člankom 325. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22.) Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir na svojoj 13. sjednici održanoj dana 18.07.2022. godine, utvrdilo je pročišćeni tekst Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli […]

Procedura blagajničkog poslovanja – izmjena

Procedura blagajničkog poslovanja – izmjena /pdf/

Procedura naplate prihoda

Procedura naplate prihoda /pdf/

Procedura stjecanja i raspolaganja i upravljanja nekretninama Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

Sukladno članku 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), članku 7. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) i Temeljem članka 32. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir ravnatelj Doma donosi sljedeću Proceduru stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir Preuzmi pdf

Skip to content