Odluka o izmjeni Odluke o cijeni smještaja i dodatnih usluga

Odluka o izmjeni Odluke o cijeni smještaja i dodatnih usluga /pdf/

Odluka o cijeni usluge smještaja i dodatnih usluga u Domu za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

Temeljem članka 25. st. 3. podstavak 5. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Doma za starije  nemoćne osobe Beli Manastir, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, dana 24.5.2024. godine, donosi    ODLUKU O CIJENI USLUGE SMJEŠTAJA I DODATNIH USLUGA U DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR     Članak 1.             Ovom […]

Pravilnik o poslovnoj tajni

Pravilnik o poslovnoj tajni /pdf/

Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni

Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni

Temeljem čl. 255. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23), članka 26. Zakona o tajnosti podataka (NN br. 79/07 i 86/12), i članaka 25. i 34. st. 3, a u svezi s člancima 39., 40., 41. i 42. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir br. 55/24, ravnatelj Doma donosi   PRAVILNIK O POSLOVNOJ I PROFESIONALNOJ TAJNI   […]

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u uredskom pslovanju

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u uredskom pslovanju

Temeljem članka 25. stavka 1. i 2. Uredbe o uredskom poslovanju (NN 75/2021), članka 2. stavka 1. i 2. i članka 14. stavka 1. Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja (NN 132/21) i članka 25. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir,  ravnatelj donosi   PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA U UREDSKOM POSLOVANJU DOMA […]

Pravilnik o kućnom redu Doma

Pravilnik o kućnom redu Doma /pdf/

Statut Doma

Statut Doma za starje i nemoćne osobe Beli Manastir /pdf/

Pročišćeni tekst Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

Pročišćeni tekst Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir 2023 /pdf/

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Temeljem članka 32. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir te čl. 13. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22) ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir donosi Odluku  o određivanju službenika za informiranje /pdf/

Odluka o dopunama Odluke o cijenama dodatnih usluga

Temeljem članaka 32. st. 3. t. 8. i 48. stavak 3. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir od dana 13.10.2023. godine, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, dana 13.10.2023. godine, donosi Odluku o dopunama Odluke o cijenama dodatnih usluga u Domu za starije i nemoćne osobe […]

Skip to content