116. sjednica

Poziv

ZAKLJUČAK
Ad.1. Jednoglasno usvojen zapisnik sa prethodne sjednice
Ad.2. Jednoglasno usvojen prijedlog o uvrštavanju Odluke o popisu radnih mjesta i koeficijenata za pojedina radna mjesta u Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
Ad.3. Jednoglasno usvojen prijedlog načina refundiranja troškova za zgradu depadansa
Ad.4. Jednoglasno je donesena Odluka o davanju punomoći odvjetniku radi radnog spora
Ad.5. Jednoglasno davanje suglasnosti za projektne prijedloge
Ad.6. Zaključak je da je potrebna nabavka stroja za recikliranje hrane