Odluka o otpisu potraživanja

Odluka o otpisu potraživanja