184. sjednica

Saziv /pdf/

Odluke

  • Odluka o usvajanju petog rebalansa Plana Nabave za 2023. god /pdf/
  • Odluka o usvajanju petog rebalans Financijskog plana za 2023. god /pdf/
  • Odluka o usvajanju Plan nabave za 2024. god /pdf/
  • Odluka o usvajanju Financijski plan za 2024. god /pdf/
  • Odluka o raspodjeli rezultata 2023 /pdf/

Zapisnik sa 183. sjednice /pdf/