Bagatelna nabava kruha – sklopljeni ugovori

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir na temelju Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave kruha i pekarskih proizvoda (Evidencijski broj BN-1/16) od 17.10.2016. godine, za grupu 1: kruh i grupu 2: kifle, burek, pogačice, sklopio je Ugovor o nabavi kruha i Ugovor o nabavi kifli, bureka i pogačica – oba ugovora sklopljena su s dobavljačem Pekarstvo Kadulja d.o.o., Sv. Ivana Krstitelja 83A, Darda.