Dokumentacija o nabavi – meso i mesni proizvodi

Dana 24.05.2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2018/S 0F2-0013432 objavljena je Dokumentacija o nabavi – meso i mesni proizvodi, evidencijski broj nabave 01/2018.

DoN – Meso i mesni proizvodi, riba 2018
ESPD obrazac
Troškovnik – grupa 1 – svježe meso
Troškovnik – grupa 2 – suhomesnati proizvodi
Troškovnik – grupa 3 – riba