Dostava paketa korisnicima doma od 21.07.2020.

Od 21.07.2020. ponovno se uvodi dostava paketa korisnicima, posredstvom djelatnika doma.

Pakete je potrebno dostaviti na ulazu u skladište kuhinje od 07:00 – 12:00 h utorkom i petkom, gdje će se izvršiti predaja istih  našim djelatnicima.

Dostaviti se mogu samo originalna pakiranja (higijenske potrepštine ili hrana) sa valjanim rokom trajanja.