Dostava paketa korisnicima doma od 26.06.2020.

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije u našoj županiji, od 26.06.2020. ponovno se uvodi dostava paketa korisnicima, posredstvom djelatnika doma.

Pakete je potrebno dostaviti na ulazu u skladište kuhinje od 07:00 – 12:00 h utorkom i petkom, gdje će se izvršiti predaja istih  našim djelatnicima.

Dostavljeni paketi, zbog prevencije pandemije COVID-19, naknadno se prosljeđuju korisnicima nakon tri dana.

Dostaviti se mogu samo originalna pakiranja (higijenske potrepštine ili hrana) sa valjanim rokom trajanja, molimo vodite računa o kvarljivosti hrane, jer se paketi ne skladište u hladnjake.