Dovršetak izrade projektne dokumentacije hortikulturalne obnove

S veseljem objavljujemo dovršetak izrade projektne dokumentacije hortikulturalne obnove, površinom ogromne (35000m2) okućnice Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir.
Nažalost, naša se okućnica nalazi u dosta lošem stanju, infrastrukturno vrlo skromna i bez ikakvih sadržaja te sa dotrajalim, i za hod naših korisnika neprimjerenim stazama…

Revitalizaciji Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir pristupili smo dakle, osim ‘ad intra’, prije svega i ‘ad extra’, sa ciljem rješavanja nažalost do sada slabo riješenih i neriješenih ‘vanjskih gabarita’ naše zemljišne čestice ponukani između ostaloga i jednima od najvećih komunalnih naknada te naknada za uređenje voda u državi koje neka socijalna ustanova srazmjerno plaća jedinici lokalne samouprave.

Hortikulturalno uređenje naše čestice osim što će znatno unaprijediti uslugu koju pružamo našim korisnicima, to će predstavljati i potrebnu osnovu za planirano širenje ponude socijalnih usluga u odnosu na one koje sada pružamo, a kao takva i veliki korak naprijed u realizaciji zacrtanih ciljeva, vizije i misije.

Ovako izgleda naša sadašnja okućnica

[supsystic-gallery id=’3′]