Godišnji financijski izvještaji za razdoblje 01.01.-31.12.2016

Godišnji financijski izvještaji za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Temeljem čl. 12. st. 5. i 6. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15) i čl. 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 3/15.) Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir objavljuje svoje godišnje financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Referentna stranica
Obrazac BIL
Obrazac OBVEZE
Obrazac PR-RAS
Obrazac P-VRIO
Obrazac RAS-funkcijski
Bilješke
Tablice uz obvezne Bilješke