Pravilnik o poslovnoj tajni

Pravilnik o poslovnoj tajni /pdf/

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu /pdf/

Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni

Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni

Temeljem čl. 255. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23), članka 26. Zakona o tajnosti podataka (NN br. 79/07 i 86/12), i članaka 25. i 34. st. 3, a u svezi s člancima 39., 40., 41. i 42. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir br. 55/24, ravnatelj Doma donosi   PRAVILNIK O POSLOVNOJ I PROFESIONALNOJ TAJNI   […]

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u uredskom pslovanju

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u uredskom pslovanju

Temeljem članka 25. stavka 1. i 2. Uredbe o uredskom poslovanju (NN 75/2021), članka 2. stavka 1. i 2. i članka 14. stavka 1. Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja (NN 132/21) i članka 25. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir,  ravnatelj donosi   PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA U UREDSKOM POSLOVANJU DOMA […]

189. sjednica Upravnog vijeća

Saziv 189. sjednice, 44. sjednice 8. saziva /pdf/ Zapisnik sa 188. sjednice /pdf/ Odluka o davanju prethodne suglasnosti – Pravilnik o poslovnoj tajni /pdf/  

Informacija o trošenju sredstava za 02/2024

Prema Naputku o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 59/23) Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir objavljuje informaciju o trošenju sredstava za veljaču 2024. godine Preuzmi /pdf/

188. sjednica

Saziv 188. sjednice UV /pdf/ Zapisnik sa 187. sjednice UV /pdf/

Pravilnik o kućnom redu Doma

Pravilnik o kućnom redu Doma /pdf/

187. sjednica

Saziv 187. sjednice UV /pdf/ Zapisnik sa 186. sjednice UV /pdf / Odluke Odluka o davanu prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o kućnom redu Doma /pdf/ Zaključak ravnatelju Doma /pdf/ Odluka o stavljanju izvan snage svih odluka-plaće /pdf/

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

Uredbu o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

Skip to content