JAVNA NABAVA MALE VRIJEDNOSTI – OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM

Dana 18.10.2017. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2017/S 0F2-0021439 objavljena je Dokumentacija o nabavi – plin, evidencijski broj nabave 02/2017.

Preuzimanja
Dokumentacija o nabavi – plin 2017 /pdf/
Troškovnik – plin 2017 /pdf/