JAVNA NABAVA MALE VRIJEDNOSTI – OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM

Dana 19.10.2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJNRH) pod brojem objave 2018/S 0F2-0028905 objavljena je Dokumentacija o nabavi – plin, evidencijski broj nabave 02/2018.

Obavijest o nadmetanju – plin 2018

Troškovnik – plin 2018