Javna nabava male vrijednosti – opskrba prirodnim plinom – ponovljeni postupak

Dana 10.12.2021. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJNRH) pod brojem objave 2021/S 0F2-0044693 objavljena je Dokumentacija o nabavi – plin, evidencijski broj nabave 03/2021.

Preuzimanja

  • Dokumentacija o nabavi – ponovljeni postupak /pdf/
  • Troškovnik  – ponovljeni postupak /doc/