JAVNA NABAVA MALE VRIJEDNOSTI – OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI

Dana 21.11.2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2023/S 0F2-0048836 objavljena je Dokumentacija o nabavi – ostali prehrambeni proizvodi, evidencijski broj nabave 04/2023.

Preuzimanja:

  • DoN – Ostali prehrambeni proizvodi /pdf/
  • Troškovnik – ostali prehrambeni proizvodi /xls/