JAVNA NABAVA MALE VRIJEDNOSTI ZA PLIN

Dana 30.11.2016. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2016/S 002-0026666 objavljena je Dokumentacija za nadmetanje – plin, evidencijski broj nabave 02/2016.

 

Preuzimanja /pdf/