Javna nabava – meso i mesni proizvodi 2016

Dana 17.05.2016. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem objave 2016/S 002-0010666 objavljena je Dokumentacija za nadmetanje – meso i mesni proizvodi, evidencijski broj nabave 01/2016