Jednostavna nabava kruha i pekarskih proizvoda – sklopljeni ugovori

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir na temelju Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave kruha i pekarskih proizvoda (Evidencijski broj BN-1/20) od 26.10.2020. godine, za grupu 1: kruh, grupu 2: peciva, te grupu 3: kolači, sklopio je Ugovor o nabavi kruha, Ugovor o nabavi peciva i Ugovor o nabavi kolača – sva tri ugovora sklopljena su s dobavljačem Pekarstvo Kadulja d.o.o., Sv. Ivana Krstitelja 83A, Darda.