Jednostavna nabava mlijeka i mliječnih proizvoda – sklopljeni ugovori

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na temelju Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave mlijeka i mliječnih proizvoda (Evidencijski broj BN-2/20) od 20.11.2020. godine, sklopio je Ugovor o nabavi mlijeka i mliječnih proizvoda s dobavljačem Dukat mliječna industrija d.d., Marijana Čavića 9, Zagreb.