Jednostavna nabava ostalog materijala za čišćenje i higijenske potrebe 2021 – poziv za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponude – ostali materijal za čišćenje i higijenske potrebe 2021 /pdf/

Troškovnik – ostali materijal za čišćenje i higijenske potrebe 2021 /pdf/

 

Odluka o odabiru – ostali materijal za čišćenje i higijenske potrebe 2021