Natječaj za prijem računovodstveni referent-blagajnik

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u
javnim službama (NN 128/2017, 47/2018) i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost
socijalne skrbi (NN 61/2018) i članka 8.stavka 3. točke 7. Pravilnika o organizaciji i
sistematizaciji poslova u Domu za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, raspisuje se

Natječaj
za prijem na neodređeno vrijeme za radno mjesto
računovodstveni referent-blagajnik (m/ž) – 1 izvršitelj

Tekst natječaja /pdf/