Natječaj za radno mjesto pralja-glačara

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017, 47/2018) i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/2018) i članka 8.stavka 3. točke 7. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Domu za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, raspisuje se

N A T J E Č A J
za prijem na neodređeno vrijeme za radno mjesto
pralja-glačara (m/ž) – 1 izvršitelj

Preuzmi tekst natječaja/pdf /