Obavijest o sklopljenim ugovorima – kruh i pekarski proizvodi

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na temelju sve tri Odluke o odabiru 519/23 od 25.10.2023. godine u otvorenom postupku javne nabave kruha i pekarskih proizvoda, evidencijski broj nabave 03/2023 (poziv za nadmetanje objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 21.09.2023. godine pod brojem 2023/S 0F2-0039692), sklopio je ugovore o javnoj nabavi kruha, o javnoj nabavi peciva i o javnoj nabavi kolača i torti (dakle za sve tri grupe) sa sljedećim ponuditeljem:

 

Marica pekarica d.o.o.

Alojzija Stepinca 254

32100 Vinkovci

 

Preuzmi

Obavijest o sklopljenim ugovorima – kruh i pekarski proizvodi /pdf/