Obavijest o sklopljenim ugovorima – kruh i pekarski proizvodi

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na temelju Odluke o odabiru 394/22 od 27.10.2022. godine u otvorenom postupku javne nabave kruha i pekarskih proizvoda, evidencijski broj nabave 03/2022 (poziv za nadmetanje objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 26.09.2022. godine pod brojem 2022/S 0F2-0037743), sklopio je ugovore o javnoj nabavi kruha, o javnoj nabavi peciva i o javnoj nabavi kolača i torti (dakle za sve tri grupe) sa sljedećim ponuditeljem:

 

Marica pekarica d.o.o.

Alojzija Stepinca 254

32100 Vinkovci

 

Spomenuti ponuditelj je preuzeo tvrtku Pekarstvo Kadulja d.o.o., koja je bila odabrani najpovoljniji ponuditelj u spomenutom postupku, ali je prestala postojati od 1.11.2022.

 

Preuzmi /pdf/