Obavijest o sklopljenim ugovorima – ostali prehrambeni proizvodi

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na temelju Odluke o odabiru 658/23 od 22.12.2023. godine u otvorenom postupku javne nabave ostalih prehrambenih proizvoda, evidencijski broj nabave 04/2023 (poziv za nadmetanje objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 21.11.2023. godine pod brojem 2023/S 0F2-0048836), sklopio je ugovore o javnoj nabavi ostalih prehrambenih proizvoda sa sljedećim ponuditeljem:

 

MARICA PEKARICA d.o.o.

Alojzija Stepinca 254

32100 Vinkovci