Obavijest o sklopljenom ugovoru – opskrba prirodnim plinom

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na temelju Odluke o odabiru 568/19 od 21.11.2019. godine u otvorenom postupku javne nabave opskrbe prirodnim plinom, evidencijski broj nabave 02/2019 (poziv za nadmetanje objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 18.10.2019. godine pod brojem 2019/S 0F2-0041326), sklopio je ugovor o javnoj nabavi plina sa sljedećim ponuditeljem:
HEP – PLIN d.o.o. OSIJEK
Cara Hadrijana 7
31000 Osijek

Obavijest o dodjeli ugovora – plin 2019 /pdf/