Obavijest o sklopljenom ugovoru – opskrba prirodnim plinom

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na temelju Odluke o odabiru 475/20 od 10.11.2020. godine u otvorenom postupku javne nabave opskrbe prirodnim plinom, evidencijski broj nabave 02/2020 (poziv za nadmetanje objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 08.10.2020. godine pod brojem 2020/S 0F2-0036245), sklopio je ugovor o javnoj nabavi plina sa sljedećim ponuditeljem:

HEP – PLIN d.o.o. OSIJEK
Cara Hadrijana 7
31000 Osijek

 

Preuzmi /pdf/