Obavijest o sklopljenom ugovoru – plin

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na temelju Odluke o odabiru 395/17 od 17.11.2017. godine u otvorenom postupku javne nabave opskrbe prirodnim plinom, evidencijski broj nabave 02/2017 (poziv za nadmetanje objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 18.10.2017. godine pod brojem 2017/S 0F2-0021439), sklopio je ugovor o javnoj nabavi plina sa sljedećim ponuditeljem:
MONTCOGIM – PLINARA d.o.o.
Trg Ante Starčevića 3A
10431 Sveta Nedelja