Obavijest o sprečavanju sukoba interesa

Obavijest o sprečavanju sukoba interesa vezana uz članak 13. Zakona o javnoj nabavi

Na temelju članka 13. stavka 9. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/2011), objavljujemo da ravnatelj „Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, kao i predsjednik i članovi upravnog vijeća i s njima povezane osobe, u smislu čl.13. st.4. Zakona o javnoj nabavi (bračni drug ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) nisu u sukobu interesa sukladno čl. 13 Zakona o javnoj nabavi, te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima „Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir“ kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sukladno čl.13.st.3. Zakona o javnoj nabavi.

Sukladno članku 13. stavka 9. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/2011) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima „Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir“ kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona o javnoj nabavi (narodne novine 90/2011).

Obavijest možete preuzeti obavijest.