Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Na temelju članka 13. stavka 9. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/2011, 83/13, 143/13, 13/14), objavljujemo da ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, kao i predsjednik i članovi upravnog vijeća i s njima povezane osobe, u smislu čl.13. st.4. Zakona o javnoj nabavi (bračni drug ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) nisu u sukobu interesa, te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sukladno čl.13. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/2011, 83/13, 143/13, 13/14).

Sukladno članku 13. stavka 9. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/2011, 83/13, 143/13, 13/14) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/2011, 83/13, 143/13, 13/14).

Obavijest možete preuzeti ovdje /pdf/