Obavijest o postojanju / nepostojanju sukoba interesa

Na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, kao javni naručitelj, objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi zato što su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ili s njima povezane osobe iz članka 77. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) u sukobu interesa:

RAČUNALO d.o.o., Petefi Šandora 2A, 31300 Beli Manastir, OIB: 72080043130
APEX j.d.o.o., Osječka 34B, 31300 Beli Manastir, OIB: 65585299971

Izjava – Tomislav Peran

Izjava – Damir Paulic

Izjava – Marija Horvat

Izajva – Nenad Radmanić

Izjava – Nevenka Horvat

Izjava – Branka Buric Benak