Odluka o izboru kandidata Pralja – glačara

Odluka o izboru kandidata Pralja - glačara