Odluka o poništenju postupka nabave prirodnog plina

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir dostavlja Odluku o poništenju postupka javne nabave male vrijednosti za opskrbu prirodnim plinom, koji je objavljen 22.10.2021. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJNRH) pod brojem objave 2021/S 0F2-0038455, evidencijski broj nabave 02/2021.

Odluka o poništenju postupka nabave prirodnog plina /pdf/